Art Gallery - UnDream Series



Troskliwy pasterz

Jaroslaw Kukowski, "Troskliwy pasterz zwany Słońcem Peru, prowadzący na zielone wyspy swoje lemingi" oil on board, 80x100cm