Jarosław Kukowski - Seria NieSnyPęknięte Serce

Jarosław Kukowski  "Pęknięte Serce" olej na płycie, 122x100cm